Navigation

Едукативната компонента на Наградата за социјално претприемништво е сочинета од серијал работилници кои ќе се оддржуваат во Скопје, Тетово, Гостивар, Охрид, Битола и Штип.

План на работилници

Работилница 1: 13 март 2017 година, 13 часот Фонд за иновации и технолошки развој Скопје. Пријавете се тука.

Работилница 2: 14 март 2017 година, 08:30 часот, Економски факултет Скопје (само за студентите и студентките од Економски факултет Скопје).

Работилница 3: 15 март 2017 година, 11 часот, Универзитет на Југоисточна Европа, конференција "Youth Leading in the Digital Era" (само за учесниците и учесничките на конференцијата)

Работилница 4: 15 март 2017 година, 14 часот, Приватно училиште Нетинг (само за учениците и ученичките од Нетинг)

Работилница 5: 16 март 2017 година, 16 и 40, Сивус (само за Сивус Инкубатор и Сивус едукативен центар)

Работилница 6: УКЛО Битола (детали наскоро)

Работилница 7: 20 март 2017, 18ч Американско катче Битола. Пријавете се тука.

Работилница 8: 21 март 2017, Економски факултет Прилеп (детали наскоро)

Работилница 9: 22 март 2017 година, Филозофски факулет Скопје (детали наскоро)

Работилница 10: Штип (детали наскоро)

Работилница 11: Гостивар (детали наскоро)

Работилница 12: Охрид (детали наскоро)

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close